Регионът

Пет проекта за младежки дейности ще бъдат финансирани от Община Панагюрище

  31.05.2024 10:49             
Пет проекта за младежки дейности ще бъдат финансирани от Община Панагюрище

И тази година община Панагюрище ще финансира реализирането на младежки проекти. По време на конкурсната сесия постъпиха следните проектни предложения за финансово подпомагане:

-  „Среща на поколенията – ти ме мотивираш“ от Хандбален клуб „Панагюрище“;

-„Младежко арт ателие за керамика” от Сдружение „Филигран“;

- „На армане с тъпане“ от Сдружение с нестопанска цел „На орището“;

-  Турнир по футбол за деца и юноши под мотото „За малките и голямата игра“ от Клуб на привържениците на ЦСКА Панагюрище;

- „Екопътека за здраве и приятелство” от Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“;

Петте проекта са изцяло в съответствие с приоритетите, които трябваше да съдържат предложенията, а именно:

1. Решаване на конкретни социални въпроси;

2. Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;

3. Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;

4. Насърчаване на доброволческата дейност;

5. Междукултурно и междуетническо сътрудничество;

6. Утвърждаване на местни и национални традиции и европейски практики;

7.  Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

8. Насърчаване на здравословния начин на живот;

9. Екология;

10. Туризъм;

11. Спорт.

Експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище, разгледа, оцени и класира проектите. Решението на Комисията, утвърдено със заповед, е и петте проекта да бъдат финансирани от общинския бюджет.

Общата стойност за финансиране на проектите е 14 936 лева.

 


Свързани