Регионът

Първа копка за изграждане на съвременен младежки център в Община Пещера

  10.06.2024 15:00             
Първа копка за изграждане на съвременен младежки център в Община Пещера

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов направи символична първа копка за изграждане на съвременен младежки център в рамките на Проект "„Изграждане на съвременен младежки център – ключов фактор за личностното развитие и повишаване пригодността за заетост на младите хора в Община Пещера“.

Припомняме, че на 10.01.2024г. Младенов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Проектът се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на  Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и е на обща стойност 1 775 505 лева. Срокът на изпълнение на инвестицията е 37 месеца.

На събитието присъстваха Васил Филев- председател на Общински съвет- Пещера, зам.-кмета Гълъбина Карамитрева, представители на фирмата изпълнител, общественици и граждани.

"Днес стартираме строителството на младежкия център, като създаваме модерна и достъпна инфраструктура, отговаряща на нуждите и интересите на младите хора в Община Пещера. Основната ни цел е да гарантираме устойчивото развитие на учениците и младежите, които са значим капитал в развитието на нашето общество чрез предоставяне на разнообразни дейности, включително международни.", каза по време на церемонията Йордан Младенов.

Той подчерта, че в такива нелеки времена възможността да се постави начало на такъв център, който да остане за години напред е много важно. "С реализирането на този проект се постига обновяване и цялостна модернизация на материално-техническата база, улеснява се въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на децата и учениците, което се отразява благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения.", допълни градоначалник

Функционално сградата ще бъде разпределена на две основни зони – административна част и зона за провеждане на различни образователни и социални дейности, и обособяване на две семинарни зали със 120 места.

За задоволяване на енергийните нужди на обекта ще се изгради фотоволтаична инсталация на покрива на сградата, която ще отговаря на актуалните изисквания на „сграда с близко до нулевото“ потребление на енергия.

Прилежащата територия ще бъде облагородена и обособена на различни зони. Предвижда се изграждане на амфитеатър, зони за дейности на открито и паркинг.

Предвиден е и директен вход от Младежкия център към външните спортни площадки на Спортната зала, която е приоритетен проект на инвестиционната програма на Община Пещера.


Свързани