Други

Финансират ателие за керамика, среща на поколенията, „На армане с тъпане“…

  11.06.2024 07:49             
Финансират ателие за керамика, среща на поколенията, „На армане с тъпане“…

ПАНАГЮРИЩЕ. И тази година Община Панагюрище ще финансира реализирането на младежки проекти. По време на конкурсната сесия постъпиха 5 проектни предложения - „Среща на поколенията – ти ме мотивираш“ от Хандбален клуб „Панагюрище“; „Младежко арт ателие за керамика” от Сдружение „Филигран“; „На армане с тъпане“ от Сдружение „На орището“; Турнир по футбол за деца и юноши под мотото „За малките и голямата игра“ от Клуб на привържениците на ЦСКА „Панагюрище“ „Екопътека за здраве и приятелство” от Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“.

Петте проекта са изцяло в съответствие с приоритетите, които трябваше да съдържат предложенията - като решаване на конкретни социални въпроси, развитие на гражданската активност на младежите, преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, междукултурно и междуетническо сътрудничество, утвърждаване на традиции и практики, насърчаване на творческите умения и инициативи...

Експертна комисия, назначена със заповед на кмета на общината, разгледа, оцени и класира проектите. Решението на Комисията, утвърдено със заповед, е и петте проекта да бъдат финансирани от общинския бюджет общо с 14 936 лева.
(Зн)


Свързани