Други

График за изпускане на язовири в района на „Голям Беглик“

  17.06.2024 15:34             
График за изпускане на язовири в района на „Голям Беглик“

Във връзка с постъпило писмо от НЕК предприятие „Язовири и каскади”, относно график за изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед 2024 г., през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик", от Община Батак съобщават, че ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели, както следва:

1. Изпускане на Води от основните изпускатели на язовир „Голям Беглик"

- на 18.06.2024 г. от 09:00 часа до 16:00 часа.

2. Изпускане на води от основния изпускател на язовир „Беглика".

- на 19.06.2024 г. от 09:00 часа до 12:00 часа.

3. Изпускане на води от основния изпускател на язовир „Тошков чарк"

- на 19.06.2024 г. от 12:00 часа до 15:00 часа.

4. Изпускане на Води от осноВния изпускател на язовир „Караджа дере"

- на 20.06.2024 г. от 10:00 часа до 11:00 часа.

5. Изпускане на Води от основния изпускател на язовир „Широка поляна"- яз. стена №4

- на 20.06.2024 г. от 11:00 часа до 13:00 часа.

6. Изпускане на води от основния изпускател на язовир „Дженевра"

- на 20.06.2024 г. от 13:00 часа до 14:00 часа.

(Зн)


Свързани