Пазарджик

Общината обяви конкурс за нов главен художествен ръководител на "Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик"

  17.05.2024 18:44             
Общината обяви конкурс за нов главен художествен ръководител на \

Очаква се кандидатите да представят писмено разработена концепция за развитие на Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик за срок от четири години. Концепцията следва да съдържа: визия за мястото на Ансамбъла сред останалите културни институти и организации в общината, региона и страната; стратегия за творческото развитие на Ансамбъла с подробен план за първата година; обновяване и обогатяване на фолклорния репертоар и формите на дейност; популяризиране на създадения творчески продукт и участие в публични изяви с местен, национален и международен характер.

Ще бъде очаквано съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Ансамбълът с демографски и културни особености, традиции и тенденции;  организационна структура и начини за нейното реформиране и оптимизиране, виждане за кадровото осигуряване и развитие на кадрите; политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен персонал.

Допълнителен фокус кандидатите трябва да представят върху възможности за увеличаване и разширяване аудиторията на фолклорния ансамбъл, подход за финансово управление на ансамбъла и възможности за набиране на допълнителни средства и алтернативно финансиране.

Пълният набор от изисквания за подаване на кандидатури може да бъде открит на: https://pazardzhik.bg/bg/karieri/konkurs-za-dlazhnostta-glaven-hudozhestven-rakovoditel-na-ansambal-za-narodni-pesni-i-tantsi-pazardzhik.

(Зн)


Свързани
Последни новини
Анкета
Обяви

ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ВСЯКАКВИ ТЪРЖЕСТВА, DJ ЗА ВАШИЯ ПРАЗНИК - 0888 974818

СДРУЖЕНИЕ "БЪДЕЩЕ" - ГР. ПАЗАРДЖИК ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕХАБИЛИТАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОТНО ВРЕМЕ 4 ЧАСА, С МНОГО ДОБРО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, МОЖЕ И ПЕНСИОНЕР ИЛИ СТУДЕНТ. 0879 001 031

КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ. 0888 516 825
Всички