Акция за събиране на ненужна техника, батерии и акумулатори
Акция за събиране на ненужна ...
 02.12.2022 07:36      

СТРЕЛЧА. Тази седмица общинската администрация организира акция за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Инициативата започна на 29 ноември и ще пр

Второ огнище на туберкулоза в стопанство със 120 елитни животни в Стрелча
Второ огнище на туберкулоза в ...
 29.11.2022 17:30      

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Пазарджик констатира огнище на туберкулоза по едрите преживни животни (ЕПЖ) в стопанство в град Стрелча, община Стрелча. Положителни проби за това заболяване се конс

Акция за събиране на ненужна техника, батерии и акумулатори в Стрелча
Акция за събиране на ненужна ...
 29.11.2022 16:43      

 Община Стрелча организира акция за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. Инициативата ще се проведе от 29 ноем

Първично огнище на туберкулоза по говедата в община Стрелча
Първично огнище на туберкулоза по ...
 15.11.2022 11:14      

Във връзка с възникнало първично огнище на заболяване от туберкулоза по говедата в животновъден обект на територията на община Стрелча и проведено на 11.11.2022 г. извънредно заседание   на  Об

Музеят в Стрелча набира вещи, предмети, снимки и документи
Музеят в Стрелча набира вещи, ...
 13.11.2022 08:42      

Историческият музей в Стрелча обявява дарителска кампания за набиране на вещи, предмети, снимки и документи, свързани с историята, с традициите и народните обичаи в Стрелча и региона.

Тодор Каракашев е третият носител на Националната литературна награда „Богдан Овесянин“
Тодор Каракашев е третият носител ...
 12.11.2022 08:42      

Специален гост на награждаването бе дъщерята на поета - Бисерка Натова СТРЕЛЧА. Тодор Каракашев - поет, преводач, литературен критик и изтъкнат изс

Музеят в Стрелча представя изложба, посветена на д-р Стайко Стайков
Музеят в Стрелча представя изложба, ...
 11.11.2022 09:27      

В Историческия музей в Стрелча може да се посети изложба, посветена на един от блестящите учените в младата българска държава - д-р Стайко Стайков. Той успява да положи основите на българската метеорология, климатологи

Кметът на Стрелча провежда срещи по кварталите
Кметът на Стрелча провежда срещи ...
 10.11.2022 15:10      

Кметът на община Стрелча инж. Георги Павлов провежда срещи по кварталитe за отчет на Програмата за управление на община Стрелча за периода октомври 2020 г. - м. октомври 2022 г.

Дарителска кампания за материали за Стрелча и региона
Дарителска кампания за материали за ...
 08.11.2022 09:34      

Историческият музей в Стрелча обявява дарителска кампания за набиране на вещи, предмети, снимки и документи, свързани с историята, с традициите и народните обичаи в Стрелча и региона.

Патронажна грижа + в община Стрелча продължава
Патронажна грижа + в община ...
 07.11.2022 17:25      

След сключено допълнително споразумение към Договор № BG05M9OP001-6.002-0189, Община Стрелча продължава изпълнението на дейностите по Проект "Патронажна грижа + в община Стрелча". Проектът се изпълнява от 01.